Norbrand
Norbrand is één van Saksen van de groep, opgegroeid in de regio ten noorden van Maginhardi, Hamaland, om precies te zijn. Daar woonde hij totdat hij uit de hoeve van zijn familie verbannen werd na een "misverstand". Vervolgens werden hij en zijn vrouw Enna door Franken verdreven van hun tweede hoeve, in de zuidelijke Betua. Nu zoekt hij, samenreizend met Enna, achterneef Wulfhram en vrienden van gezelschap Tjursläkter, zijn heil in de handelsnederzettingen van Noord Europa. Bezigheden tijdens de lange reizen zijn ondermeer het bewerken van geweien en steen.